Početak rada Hemijsko-tehnološke škole vezuje se za 1962. godinu, kada je osnovano prvo odeljenje hemijskih tehničara, u okviru Tehničke škole. Pod današnjim nazivom Hemijsko-tehnološka škola radi od 1990. godine.

Stručno obrazovanje kroz teorijsku osnovu i praktičnu nastavu u laboratorijama, kabinetima i preduzećima, pruža mogućnost upisa na visoke škole i fakultete, kao i mogućnost zaposlenja u hemijskoj, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, kao i u turizmu i ugostiteljstvu.

Hemijsko-tehnološka škola je savremena, obrazovno-vaspitna ustanova u kojoj učenici stiču četvorogodišnje i trogodišnje srednje stručno obrazovanje.

Hemijsko-tehnološka škola upisuje učenike u tri područja rada:

  • Hemija, nemetali i grafičarstvo
  • Poljoprivreda, prerada i proizvodnja hrane
  • Ugostiteljstvo i turizam

Škola pruža i mogućnost vanrednog školovanja, prekvalifikacija i dokvalifikacija, u sva tri područja rada.

Изборник