Muzička škola “Stevan Hristić” iz Kruševca, usavršava učenike u oblasti muzičke kulture. Učenici se obrazuju na 9 odseka: violina, gitara, violončelo, flauta, truba, klarinet, klavir, harmonika i solo pevanje. Niža Muzička škola u Kruševcu počela je sa radom 1948, a od 1994. godine, Muzička škola „Stevan Hristić“, uz osnovnu, dobija i srednju muzičku školu za obrazovanje u oblasti muzičke umetnosti

Učenici koji žele da se upišu u srednju muzičku školu rangiraju se na osnovu:

  • Uspeha na prijemnom ispitu
  • Uspeha u prethodnom školovanju (opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi i opšti uspeh iz tri poslednja završena razreda osnovne škole)

Učenici koji nemaju završenu muzičku školu rangiraju se na osnovu istih kriterijuma, osim što umesto bodova osvojenih na osnovu opšteg uspeha u muzičkoj školi, polažu ispit za nivo osnovne muzičke škole.

Изборник