Mašinska škola Kruševac, od školske 2016/17. godine, menja naziv u Prva tehnička škola Kruševac.

Stvaranjem velikih obrazovnih centara po Srbiji, 1968. u Kruševcu je formiran  Obrazovni tehnički centar. Centar je, sa hemijskom i krojačkom strukom, školovao preko 2500 učenika. Od tog trenutka, počinje izuzetno uspešan period  OTC „Velјko Vlahović“, kako je škola preimenovana. Prateći situaciju u privredi, škola je počela da obrazuje i kadrove za saobraćajnu struku. Danas, bivši učenici ove struke obrazuju nove generacije.

Prva tehnička škola Kruševac prati sva društvena događanja, privredna kretanja, promene u obrazovnom sistemu i sa uspehom, uklapa se u nove tokove. Zato  se učenici opredelјuju za ovu školu, znajući da će, po završetku školovanja, imati odgovarajuće znanje i stručno obrazovanje, a samim tim i sigurniju budućnost.

Škola upisuje učenike u područja rada:

  • Elektrotehnika
  • Mašinstvo
  • Saobraćaj
Изборник