Škola postoji 53 godine, pohađaju je 193 učenika, sa kojima vaspitno-obrazovni rad obavlja 60 zaposlenih (defektolozi, nastavnici stručnih i opšeobrazovnih predmeta, stručni saradnici i bibliotekari), dvoje zaposlenih u okviru vannastavnih poslova i pet pomoćnih radnika.

Škola radi po Planu nastave i učenja za lako mentalno ometene učenike za srednje škole, a od prvog do osmog razreda osnovne škole, po planu nastave i učenja redovne škole, gde se za svakog učenika izrađuje IOP. Nastava je individualna i diferencirana i realizuje se program individualne nastave i to: logopedske vežbe, korektivne vežbe, korektivna gimnastika, senzomotorna integracija i psihomotorna reedukacija. Pristup učenicima je uz maksimalno uvažavanje njihovih ličnosti i uvažavanje njihovih sposobnosti i mogućnosti. Škola objedinjuje osnovno i srednje obrazovanje i produženi boravak. Osnovnu školu pohađa 95 učenika u 18 odeljenja, a u srednjoj je 98 učenika u 14 odeljenja.
Po završetku osnovne škole, učenici nastavljaju školovanje u srednjoj, gde se profesionalno osposobljavaju za sledeće obrazovne profile: pekar, pomoćnik kartonažera, konfekcijski šivač, autolimar, bravar, moler, cvećar-vrtlar i izrađivač drvne galanterije.
U zavisnosti od sposobnosti učenika, školovanje traje dve ili tri godine. Od osnivanja, škola je postizala veoma dobre rezultate u vaspitanju i obrazovanju, a za postignute rezultate nagrađna je i Vidovdanskom pohvalom.

Изборник