Bravar

Bravar je zanimanje u trajanju od tri godine gde se učenici na teorijskoj i praktičnoj nastavi upoznaju sa tehnološkim postupkom ručne i mašinske obrade metala, kao što su: rezanje, bušnje, brušenje,izrada navoja i turpijanje. Takode se osposobljavaju za pravilnu upotrebu i odilavanje sredstava rada. Primenjuju stečeno znanje u pravilnom izboru materijala za izradu proizvoda.

Изборник