Elektroinstalater

Elektroinstalater postavlja, ispituje, stavlja u pogon i održava niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodelu električne energije, antenske i komunikacijske instalacije, uzemljenja i gromobrane te postrojenja za izjednačavanje potencijala, rasvetnih uređaja i rezervnih izvora električne energije.

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­elektroinstalatera, potrebno je imati završenu osnovnu školu i lekarsko uverenje o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja. Za obavljanje poslova elektroinstalatera, potrebno je završiti srednje obrazovanje u trajanju od tri godine. Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stiče se kvalifikacija za tržište rada.

Elektroinstalater radi na poslovima postavljanja i popravaka električnih instalacija, montaži i demontaži električne rasvete, ispitivanju i otklanjanju neispravnosti instalacija i rasvete. Takođe, radi na obeležavanju instalacija, postavljanju cevi i vodova, ugradnji razvodnih ormara, priključnih elemenata, električnih uređaja i elektroopreme. Važan deo posla elektroinstalatera odnosi se na preventivno održavanje električne opreme. Samostalno zamjenjuju delove električne opreme: sklopke, električne provodnike i električne komponente. U radu se služi standardnim elektroinstalaterskim alatom: sečicama, špicastim i kombinovananim klještima, čekićem, ključevima raznih veličina, bušilicom, instrumentima za merenje napona i ispitivanje jačine struje i dr.

Električne elemente instalira uglavnom u stanovima, kancelarijama, fabrikama i privatnim preduzećima. Vrsta poslova koje elektroinstalater obavlja zavisi od mesta zapošljavanja. Ako je zaposlen u kancelarijama, popravlja električnu opremu, a ako radi u industrijskim postrojenjima, tada postavlja i održava električnu opremu te učestvuje u održavanju i popravkama različitih vrsta motora. Kada radi na složenim uređajima u industrijskim pogonima, sarađuje s inženjerima, elektromehaničarima i tehničarima različitih profila.

Osoba koja radi kao elektroinstalater, mora biti u dobroj fizičkoj kondiciji, zdrave kičme i bez smetnji i straha od visine. Mora imati dobar vid na blizinu i daljinu i razlikovati boje. Zbog naglašenog rada ruku i prstiju, mora imati spretne ruke i prste te dobru usklađenost pokreta s vidnim podacima. Elektroinstalater mora imati dobro razvijenu sposobnost koncentracije, sistematičnosti i preciznost u radu te mora biti oprezan – u skladu s primenom mera zaštite na radu. Osobe sa smanjenim intelektualnim sposobnostima ne mogu savladati zahteve ovog zanimanja. Nemogućnost razlikovanja boja, onemogućuje rad u ovom zanimanju.

Uslovi rada elektroinstalatera zavise od mesta zapošljavanja. Elektroinstalater često radi u neugodnim položajima. Kada ugrađuje električne instalacije i rasvetu u objekte koji su u izgradnji, obično radi stojeći na merdevinama ili skelama koje mogu biti postavljene na visini. Pri tom je izložen negativnim vremenskim uticajima, buci i prašini. Tokom rada preti mu opasnost od strujnog udara, pada s visine i povreda. Zbog mogućih povreda na radu, elektroinstalater mora poznavati i primjenjivati mere zaštite na radu. Obično radi 40 sati nedeljno, a nekada i više – u zavisnosti od obima posla i zadatih rokova. Tada je moguć rad u smenama i rad vikendom. Elektroinstalateri se najčešće zapošljavaju u zanatskim radnjama, preduzećima i industrijskim pogonima, kao i trgovinama elektro-materijalom, a mogu osnovati i sopstvenu privatnu firmu.

Изборник