Fizioterapeutski tehničar

Fizioterapeutski tehničar radi na sprovođenju fizioterapeutskih procedura u vidu: hidrokineziterapijskih procedura (sprovođenje grupnih i individualnih vežbi u bazenu), kineziterapijskih vežbi (pasivan, aktivno potpomognut i aktivan pokret), postavljanje ortopedskih pomagala i pomaganje pacijentima u školi hoda.

  • Primena osnovne terapeutske tehnike u elektroterapiji, somoterapiji, fototerapiji, magnetoterapiji (galvanske struje – poprečna i silazna galvanizacija, elektroforeza lekova, četvoroćelijska galvanizacija,dijadinamične struje, TENS, interferentne struje, kratkotalasna dijametrija, ultrazvuk, ultravioletni zraci nakon biodoze, terapija infracrvenim zracima, terapija bioptrom lampom)
  • Primena saune
  • Primena parafinoterapije
  • Primena fango obloga
  • Primena krioterapije
  • Primena mehanoterapije – izvođenje masaže

Učenici stiču znanja i veštine:

  • da navedu biološke efekte fototerapijskih, hidroterapijskih, termoterapijskih, elektroterapijskih, sonoterapijskih procedura
  • nauče da razlikuju indikacije i kontraindikacije za primenu različitih vrsta kineziterapijskih i hidrokineziterapijskih tehnika, kao i da definišu ciljeve i tehnike kineziterapije, učinak različitog terapijskog pokreta, antropometrijske tehnike, itd.
  • da primene različite oblike fizikalnih procedura, kao i da izvedu i pravilno doziraju kineziterapijski pokret i da izvedu antropometrijske tehnike
  • da procene opasnosti i greške pri primeni svih procedura i da primene mnoge vidove mehanoterapije (različiti vidovi masaža)

Za fizioterapeutskim tehničarima postoji potražnja na tržištu, pa su brojne i mogućnosti zaposlenja. Fizioterapeutski tehničari rade u bolnicama na odeljenjima: ortopedije, neurologije, rehabilitacije, internom, dečijem i drugim. Rade u banjama, prirodnim lečilištima, velnes i spa centrima, rehabilitacionim ustanovama, sportskim klubovima, teretanama, itd.

Nakon završene srednje škole i sticanja zvanja – fizioterapeutski tehničar, moguće je nastaviti školovanje na medicinskom i srodnim fakultetima, kao i visokim školama strukovnih studija (medicinska, pedagoška, tenerska…)

Изборник