Izrađivač drvne galanterije

Izrađivač drvne galanterije je zanimanje u trajanju od tri godine. Učenice se, na praktičnoj i teorijskoj nastavi, upoznaju sa tehnikom i tehnologijom rada na izradi proizvoda od drveta. Praktična nastava se izvodi u otvorenoj privredi i školskoj radionici. Učenici se osposobljavaju za izradu različitih vrsta proizvoda od drveta, a takođe i za pravilnu upotrebu i održavanje sredstava za rad.

Изборник