Konfekcijski šivač

Konfekcijski šivač je zanimanje u trajanju od tri godine. Obrazuje učenike za industrijski način proizvodnje odeće, a zavisno od mogućnosti učenika i za samostalni rad u zanatskim krojačkim radionicama. Učenici se osposobljavaju za savladavanje operacija kao sto su: izrada kroja prema zadatom modelu, izrezivanje materijala po šablonu, sastavljanje skrojenih delova u gotov proizvod pomoću šivaće mašine i peglanje sašivenih odevnih predmeta.

Изборник