Mehaničar grejne i rashladne tehnike

Cilj školovanja je sticanje niza teorijskih i praktičnih znanja i veština za uspešno obavljanje poslova mehaničara instalacija, održavanja i popravke uređaja i sistema za grejanje i klimatizaciju.

Ovaj obrazovni profil poslednjih godina ima sve veću popularnost iz više razloga:

 • drastičnih klimatskih promena,
 • obrazovanje je trogodišnje,
 • mogućnosti vođenja sopstvenog preduzeća,
 • mogućnosti daljeg stručnog usavršavanja,
 • stiču se potrebna teorijska i praktična znanja za veliki broj poslova.

Poslovi mehaničara grejne i rashladne tehnike podrazumevaju:

 • postavljanje, montažu, opsluživanje, distribuciju i održavanje postrojenja za proizvodnju tople i vrele vode, ali i tople sanitarne vode,
 • ugradnju, opsluživanje i održavanje svih vrsta kotlova na čvrsta, tečna i gasovita goriva,
 • postavljanje, montažu, opsluživanje i održavanje postrojenja za lokalno i centralno vazdušno grejanje i ventilaciju, kao i postrojenja lokalne i centralne klimatizacije,
 • postavljanje, montažu, opsluživanje i održavanje rashladnih postrojenja i rashladnih komora i njihovih instalacija,
 • upoznavanje sa metodama, postupcima i principima rukovanja, upravljanja i održavanja postrojenja grejanja, klimatizacije i rashladnih uređaja,
 • izbor optimalnog režima rada, kontrolisanja, praćenja i utvrđivanja ispravnosti rada postrojenja grejanja, klimatizacije i rashladnih uređaja,
 • primenu tehnoloških postupaka i metoda rastavljanja i sastavljanja uređaja, mašinskih podsklopova i sklopova postrojenja grejanja, klimatizacije i rashladnih uređaja,
 • postavljanje dijagnoze kvarova i nastalih nedostataka u funkcionisanju postrojenja grejanja, klimatizacije i rashladnih uređaja,
 • pravilnu upotrebu sredstava zaštite na radu.

Po završetku školovanja, postoji mogućnost zaposlenja u velikim ili malim preduzećima, osnivanje sopstvene mehaničarske ili instalaterske radionice, a za zainteresovane i dokvalifikacija, prekvalifikacija i jednogodišnja specijalizacija.

Изборник