Obdareni učenici za scenske i audio-vizuelne umetnosti

Gimnazijsko odeljenje za scensku i audio-vizuelnu umetnost predstavlja specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za ove vidove umetnosti. Specijalizacija u ovim oblastima, omogućava visok stepen pripremljenosti za nastavak visokog obrazovanja – studiranje na različitim odsecima umetničkih fakulteta, ali ne uskraćuje učenicima prohodnost i na studijske programe iz srodnih ili sasvim drugih oblasti.

Broj učenika u ovom specijalizovanom odeljenju je 20, a za upis, kandidat polaže prijemni ispit na kome rešava test iz opšte kulture. Veći deo nastave umetničkih predmeta, odvija se u grupama (maksimalno 10 učenika). Podela odeljenja na grupe omogućava bolji kvalitet rada, a samim tim i bolja postignuća učenika.

Ovaj program će učenicima pružiti kreativni prostor i podršku pri sticanju osnovnih znanja i veština iz oblasti pozorišnih disciplina, medija, filmske umetnosti, različitih audio-vizuelnih formi, video igara, interneta, kao i strukture umetničkih zanimanja iz ovih oblasti, u skladu sa neprekidnim procesom razvoja tehnologije i digitalizacije, kojim se mreža umetničkih delovanja proširuje.

Učenici, po završetku četvrtog razreda, osim jasnijeg izbora potencijalnog nastavka školovanja i izbora odseka/smera visokog obrazovanja, stiču kompetencije: kreativnost, komunikacijske veštine, individualno i timsko osmišljavanje, planiranje, priprema i realizacija sopstvenih malih umetničkih projekata.

Učenici koji pohađaju ovaj specijalizovani program povezuju znanja i veštine prilikom realizacije ideja i uspešno i odgovorno primenjuju savremenu tehnologiju, sposobni su da jasno prezentuju i odbrane ideju ili rad, prilagođavajući se zahtevima situacije. Takođe se kod učenika razvija odgovoran odnos prema očuvanju kulturne baštine sopstvenog i drugih naroda i etničkih zajednica. Učenici iskazuju svoj identitet i poštuju druge kulture i tradicije, doprinoseći promociji sopstvenog nasleđa, kao i interkulturalnosti u društvu.

Изборник