Operater mašinske obrade

Operater mašinske obrade je obrazovni profil uveden zbog potreba privrede za kadrovima osposobljenim za izradu predmeta na klasičnim alatnim mašinama (strug, glodalica, brusilica) i kompjuterski upravljanim mašinama (CNC-strug i CNC-glodalica), a od školske 2018/2019. godine odvija se po programu dualnog obrazovanja.

Tokom trogodišnjeg školovanja učenici se osposobljavaju da:

  • koriste tehničko-tehnološku dokumentaciju
  • obave sve pripreme mašina, alata i pribora potrebnih za izradu predmeta
  • upravljaju klasičnim i CNC mašinama
  • mere i kontrolišu predmete u proizvodnom procesu
  • rešavaju probleme koji se javljaju na radnom mestu

Nastava iz stručnih predmeta se odvija u školskoj radionici, a takođe i kroz praksu u firmi koja je partner škole za ovaj obrazovni profil. Prednosti ovog obrazovnog profila su: smanjen broj predmeta, sažet sadržaj predmeta prilagodjen potrebama ovog obrazovnog profila, povećan broj časova praktične nastave (u prvom razredu jedan dan nedeljno, u drugom – dva dana nedeljno, a u trećem – tri dana nedeljno), poslednje dve nedelje školske godine učenici imaju samo praktičnu nastavu u školskoj radionici i u proizvodnim pogonima.

Obrazovni profil omogućava tri izlaza:

  • operater mašinske obrade-strugar
  • operater mašinske obrade-glodač
  • operater mašinske obrade-brusač.

Nakon završenog školovanja, učenici su kvalitetno osposobljeni i pruža im se mogućnost zaposlenja u svakoj radionici opremljenoj bilo klasičnim ili CNC mašinama (od malih privatnih radionica do savremeno opremljenih pogona). Nakon dve godine rada u struci pruža se mogućnost sticanja zvanja petog stepena stručne spreme (VKV operater mašinske obrade-specijalista), u Prvoj tehničkoj školi. Učenicima se pruža mogućnost za nastavak školovanja na trogodišnjiim strukovnim studijama.

Изборник