Operater u prehrambenoj industriji

Operater u prehrambenoj industriji je stručnjnjak za rad u preduzećima koja se bave proizvodnjom, preradom i distribucijom prehrambenih proizvoda kao što su jestivo ulje i biljne masti, konditorski proizvodi, bezalkoholna pića, proizvodi od voća i povrća. Školovanje za ovo zanimanje traje 3 godine.

Šta sve naučuži  za rad u neposrednoj proizvodnji:

• priprema osnovne i pomoćne sirovine koje se koriste u proizvodnji keksa,brašna, bezalkoholnih pića, ulja …

• rukuje mašinama u procesu proizvodnje,

• radi na pakovanju sirovina i gotovih proizvoda.

U toku školovanja u okviru stručnih predmeta izučava veliki broj tehnologija (proizvodnja bezalkoholnih pića, kakao i bombonskih proizvoda, šećera, mlinarstvo).

Radna mesta:

• pokretanje vlastitog biznisa,

• fabrike keksa,

• fabrike šećera,

• fabrike bombona,

• mlinovi,

• fabrike prerade  voća i povrća,

• rad u trgovinama prehrambenih proizvoda,

• pokretanje sopstvenog biznisa.

Nastavak školovanja:

• mogćnost prekvalifikacije i dokvalifikacije,

• nastavak školovanja na odgovarajudm visokim školama i strukovnim studijama.

Ako si motivisan/a za timski i laboratorijski rad, istraživanje i sticanje novih znanja i umeća, onda preporučujemo da se školuješ za ovo zanimanje. Ono će ti doneti neposredan i interesantan rad u laboratoriji, gde možesš videti „slonovsku pastu“, kako se boji plamen gasne grejalice i još mnogo zanimljivih ogleda.

Imaćeš priliku da izmeriš radioaktivnost i hromatografski dokažeš pojedine elemente.

Ako vam se„duh iz lampe“ pojavi, onda je znak da ste učenik Hemijsko tehnološke škole u Kruševcu.

Hemijska škola Kruševac je tokom školske 2019/2020. godine otvorila 15 slobodnih mesta za operater u prehrambenoj industriji, a minimalan broj bodova potreban za upis bio je 40.98.

Изборник