Prehrambeni tehničar

U toku četvorogodišnjeg školovanja, učenici stiču potrebna znanja o proizvodnim procesima u prehrambenoj industriji, iz različitih prehrambenih tehnologija: tehnologija vode, bezalkoholnih pića, konditorskih proizvoda, mlinarstva, pekarstva, prerade voća i povrća, vina, vinskih i voćnih destilata, etanola i raznih alkoholnih pića. Stiču znanja o načinima konzervisanja prehrambenih proizvoda, kao načinima skladištenja gotovih proizvoda i polaznih sirovina. Praktično obavIjaju kontrolu kvaliteta gotovih proizvoda, ali i sirovina u proizvodnji.

Prehrambeni tehničar:

• kontroliše kvalitet sirovina i finalnih proizvoda u tehnološkim laboratorijama;

• nadgleda tehnolške procese čišćnja, pranja, ljušćenja, konzervisanja, fermentisanja, destilisanja i pasterizovanja hrane;

• organizuje prijem, čuvanje i pakovanje prehrambenih sirovina, kao i rad proizvodnih linija u preradi namirnica (mleka, voća, povrća, bršna, etera…);

• vodi brigu o pakovanju gotovih proizvoda u odgovarajuću ambalažu;

• proverava da li sadržaj ambalaže odgovara etiketi.

Tokom četvorogodišeg školovanja, učenik nauči da samostalno obavlja kontrolu gotovih proizvoda i polaznih sirovina, primenjujući pravilnik o kvalitetu gotovih proizvoda i važeće standarde.
Obavljaju stručnu praksu, nauči da obavlja tehnološke procese proizvodnje u pogonima za proizvodnju i preradu hrane, obavlja adekvatno skladištenje sirovina i gotovih proizvoda.
Stručno veće prehrambenih tehnologa vrši odabir tehnologija koje se izučavaju prema potrebama.

Radi u zatvorenom prostoru, uglavnom u stojećem položaju, hodajući ili sedeći za različitim tehničkim uređajima i mernim instrumentima.
Lokacija rada su: proizvodni pogoni prehrambene industrije, kao i laboratorije u kojima se kontroliše kvalitet gotovog proizvoda i ulaznih sirovina za proizvodnju.

Prehrambeni tehničar se može zaposliti u:

• prehrambenoj industriji,

• laboratorijama za kontrolu kvaliteta,

• samostalnim prodavnicama prehrambenih proizvoda,

• ugostiteljskim organizacijama,

• skladištima prehrambenih proizvoda,

• pekarama, mlekarama, mlinovima…

Nastavak školovanja: Poljoprivredni fakultet, Tehnološki fakultet, Farmaceutski fakultet, Veterinarski fakultet, Prirodno-matamatitki fakultet, Fakultet zaštite na radu, Vojnoj i policijskoj akademiji…

Ako želiš da saznš sve o ishrani Ijudi, hrani koju jedemo, pićima, pravi izbor je upravo prehrambeni tehničar.

Brojaćemo kalorije unete hranom,  kontrolisaćemo kvalitet hrane dokazivaćemo veštačke supstance u hrani i piću (veštačke boje,
zaslađivači…).

Hemijska škola Kruševac je tokom školske 2019/2020. godine otvorila 30 slobodnih mesta za prehrambenog tehničara, a minimalan broj bodova potreban za upis bio je 50.05.

Изборник