Tehničar dizajna grafike

Zadatak tehničara dizajna grafike je da osmisli vizuelni identitet preduzeća, u šta spada dizajn zaštitnog znaka tj. logotipa, dizajn vizit-karti, memoranduma, koverte i sl.
Znakovi i predmeti koje dizajnira treba da budu atraktivni, moderni, i lako prepoznatljivi. Pored predmeta iz računarstva i grafičkih programa, uči crtanje i slikanje. Kada stekne diplomu dobija mogućnost za rad u šamparijama, elektronskim medijima i slično.

Odsek dizajna grafike obuhvata stručne predmete na kojima se u toku čertvorogodišnjeg školovanja prolazi kroz sve važne oblasti vezane za dizajn, propagandu, oglašavanje, vizuelno i utilitarno oblikovanje.
Profesori ovog odseka imaju za cilj da kreativno i otvoreno usmere nove generacije u širok prostor savremenog dizajna, da omoguće i pruže moderna stanovišta i poglede na okruženje, kao i da daju dobru podlogu za svako dalje unapređivanje.

Tokom školovanja učenici će se osposobiti  da prave sve ono što čini imidž jedne firme, tj. njen korporativni identitet (izrada logotipa, knjiga standarda, grafički dizajn, dizajn kompletnog promotivnog materijala, kao što su brošure, plakati, pamfleti, katalozi, flajeri). Naudčiće kako se stvara, kreira i održava jedan brend. Grafički dizajner može da likovno uređuje knjige, časopise, piše  brošure, plakate, reklamne materijale i sl. prema potrebama i zahtevima klijenata.

Predmeti ili znakovi koje dizajnira su uočljivi i prepoznatljivi. Osim odgovarajućih kompjuterskih programa (grafički programi, priprema za štampu), tokom školovanja uče crtanje i slikanje. Mogu raditi u štamparijama, firmama, elektronskim medijima i sl. ili samostalno.

Grafički dizajn je primenjena umetnost. Kao disciplina dizajna, grafički dizajn ima za zadatak grafičko oblikovanje komunikacije različitih medija. Tu spadaju: novine, časopisi, plakati, bilbordi, vizit kartice, marketinške kampanje proizvoda i usluga i tome slično. U novijem značenju grafički dizajn uključuje grafičke produkcije prilagođene elektronskim medijima tj. internetu ili televiziji i drugim medijima.
Grafički dizajn je umetnost i profesija odabira i aranžiranja vizuelnih elemenata kao što su tipografija, fotografija, ilustracija, simboli i boje s ciljem prenošenja neke poruke određenoj publici. Ponekad se za grafički dizajn koristi kovanica „vizuelna komunikacija“, kojom se želi istaći njegova funkcija davanja forme i oblika informacijama. Zadatak grafičkog dizajnera je kombinovanje vizuelnih i verbalnih elemenata u jednu organizovanu i efikasnu celinu. Može se reći da je grafički dizajn kolaborativna disciplina. Pisci kreiraju reči i slogane, fotografi i ilustratori kreiraju vizuelne elemente, tipografi različite tipografije, dok grafički dizajner stvara kompoziciju (celinu) vizuelne komunikacije.

Nakon školovanja učenici mogu započeti sopstveni biznis i raditi za klijente iz zemlje, a i inostranstva – putem interneta. Postoji mogućnost nastavka školovanja na nekom od fakulteta umetnosti ili društvenih nauka.

Obrazivni profil tehnilar dizajna grafike je namenjen svima onima koji  žele da se bave vizuelnim oblikovanjem poruke, istraživanjem modernog dizajna i oglšavanja, zatim oblikovanjem ilustracije i tipografije, kao i fotografijom (klasičnom i digitalnom) da nam se pridruže i rade sa nama naredne četiri godine u dobroj, kreativnoj atmosferi, da steknu odlično znanje i osnovu za rad i razmišljanje u dizajnu, da rade sa profesorima koji će pravilno usmeriti njihove ambicije i želje, to da budu u okruženju talentovanih, pametnih i kvalitetnih mladih Ijudi. Ako vam ovo zvuči primamljivo, onda je grafički dizajn ono čime biste mogli da se bavite u budućnosti.

Politehnička škola „Milutin Milanković“ Kruševac je tokom školske 2019/2020. godine otvorila 20 slobodnih mesta za tehničara dizajna grafike,  a minimalan broj bodova potreban za upis bio je  43.65.

Изборник