Tehničar drumskog saobraćaja

Posao tehničara drumskog saobraćaja podrazumeva organizovanje prevoza Ijudi i robe. U današnjim uslovima poslovanja u ovoj oblasti, radi se o izuzetno odgovornom i zahtevnom poslu, koji od osobe koja ga obavlja zahteva veliko znanje i praksu.Školovanje za ovaj obrazovni profil traje 4 godine.

Šta radi / opis posla:
Organizuje usluge prevoza putnika ili tereta u gradskom, prigradskom, međugradskom i međunarodnom saobraćaju. lzrađuje red vožnje, izračunava cene putničkog i teretnog prevoza, vodi evidenciju i dokumentaciju za otpremničko-špediterske poslove. Vodi brigu o ispravnosti i ekonomičnosti voznog parka, obavlja tehničke preglede, registraciju i osiguranje vozila. Vodi računa o bezbednosti vozila, putnika i tereta, prikuplja i analizira podatke o saobraćajnim prekršajima, nezgodama i zastojima.

Tokom školovanja nauči:

• Planira, priprema, organizuje i kontroliše rad voznog parka i posada motornih vozila;

• prati korišćenje voznog parka i planira zakonom predviđene preglede voznih jedinica;

• pravi planove servisiranja, nege, tekućih i generalnih opravki voznog parka; izrađuje planove i svakodnevno prati korišćenje radnog vremena voznog osoblja; priprema i vodi evidencije i dokumentaciju za vozni park, vozno osoblje i putnike;

• obrađuje i čuva dokumentaciju;

• komunicira sa korisnicima usluga prevoza;

• prati realizaciju planiranog obima prevoza;

• ispituje i prati promene na transportnom tržištu;

• obavlja uviđaje saobraćajnih nezgoda na licu mesta, obrađuje za to potrebnu dokumentaciju i istu dostavlja pravosudnim organima;

• planira postavljanje saobraćajne signalizacije i o istoj vodi evidencije;

• obrađuje statistiku saobraćajnih nezgoda, planira i sprovodi proveru znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja u transportnim radnim organizacijama;

• planira i sprovodi snimanje saobraćajnih tokova, protoka putnika i u vezi sa protokom putnika planira i sprovodi određena anketiranja;

• planira korišćenje parking-mjesta i prati načine korišćenja parking prostora; poznaje savremene zahteve transporta u celini i savremene metode ambalažiranja robe; obavlja poslove pripreme robe za transport u skladu sa savremenim zahtevima transporta;

• poznaje osnovne karakteristike robe koja se javlja u transportu i u skladu s tim obavlja i izbor pretovarne mehanizacije;

• poznaje tehničko-eksploatacione karakteristike pretovarne mehanizacije;

• poseduje potrebna znanja iz integralnog transporta;

• poznaje najsavremenije metode transporta;

• u skladu sa tarifama u integralnom transportu ostvaruje kooperaciju u transportnom procesu;

• poznaje informacione sisteme zastupljene u integralnom transportu.

Uslovi rada/posebni uslovi:

Poslove može da obavlja u zatvorenom prostoru: u kancelarijama, u radionicama za tehničke preglede, u skladištima, a povremeno i na otvorenom. Posao može biti u vezi sa radom sa strankama. U radu koriste računare sa prilagođenim programima, saobrćajne karte koje prikazuju u različitim situacijama u saobrćaju, različite dokumente i uputstva za njihovu primenu. U svom radu povremeno se suočavaju sa saobrćajnim nesrećama, povremeno su izloženi buci i velikoj koncentraciji štetnih gasova.

Mogućnost zapošljavanja:

• Poslovi dispečera

•Održavanje tehničke ispravnosti vozila

• Kontrolisanje dokumentacije

• Poslovi predstavništva i zastupanja

• Osiguranje voznog parka

• Registracije voznog parka

• Kontrola bezbednosti saobraćaja

• Poslovi otpravnika autobusa, izrada reda vožnje

• Poslovi u sekretarijatima unutrašnjih poslova

• U preduzećima komunalnih delatnosti

• U turističkim agencijama

• U organizacijama taksi službe

• Poslovima inspekcije saobrćaja u organima uprave

• Privatni biznis.

Nastavak školovanja:

• Saobaćajni fakultet

• Mašinski fakultet

• Fakultet organizacionih nauka

• Ekonomski fakultet

• Pravni fakultet

• Fakultet za menadžment

• Visoka saobraćajna škola

• Visoka škola unutrašnjih poslova

• Tehničke visoke škole.

Ako želite da idete „u korak“ ili čak korak ispred promena u privredi i društvu, ako želite da se bavite povećanjem bezbednosti u saobraćaju, organizacijom prevoza, ako volite automobile i da „brojite“ kilometre ispred i iza sebe, ako ste avanturističkog duha, ako želite da budete instruktori za obuku vožnje u auto-školama, dobrodošli u saobraćajnu struku.

Prva tehnička škola Kruševac je tokom školske 2019/2020. godine otvorila 30 slobodnih mesta za zanimanje tehničar drumskog saobraćaja, a minimalan broj bodova potreban za upis bio je  77.38.

Изборник