Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju

Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju, kvalitativnim i kvantitativnim analizama, dokazuje prisustvo određenih elemenata i jedinjenja u preparatima, a može i da priprema (specifičnim načinom rada) određene preparate.

Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju nauči da priprema sirovine za izradu farmaceutskih proizvoda, prati i kontroliše, po fazama, proces izrade poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i skladištenje sirovina.

Zbog mogućnosti dolaska u dodir sa materijalim i isparenjima, potencijalno štetnim po zdravlje, obavezna je primena posebnih uslova za rad odnosno upotreba zaštitne opreme – naočara, maski i rukavica. Posebna pažnja neophodna je prilikom rukovanja aparaturama i instrumentima. Rad u laboratorijama se obavlja uz nadzor nastavnika i stručnog saradnika, kako bi se ispoštovali svi neophodni preduslovi  za kvalitetan i bezbedan rad.

Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju, nakon završene srednje škole, može da se zaposli u pogonima farmaceutske industrije, institutima za istraživanje, laboratorijama, apotekarskim ustanovama. Školovanje može da nastavi na brojnim fakultetima (Tehnološki, Farmaceutski, PMF, itd.)

Изборник