Tehničar za zaštitu životne sredine

Učenici ovog zanimanja tokom četvorogodišeg školovanja  nauče  da obavljaju merenja i analiziraju parametre zagađenja životne sredine, fizičko-hemijskim i biološkim procesima izučava koji parametri ugrožavaju i degradiraju životnu sredinu, upozna se sa mogućnostima obnavljanja zagađenog tla, vode i vazduha, kao i sa sprovođenjem preventivnih i zaštitnih mera u očuvanju životne sredine.

Tehničar za zaštitu životne sredine ispituje različite vode (bunarska, rečna, jezerska) i utvrđuje prisustvo odredenih materija u njima, kao i različite vrste zemljišta, a sve to obavlja u laboratorijama zbog mogućnosti dolaska u dodir sa materijalima i isparenjima, potencijalno štetnim po zdravlje. Obavezno je primenjivanje posebnih uslova za rad odnosno korišćenje zaštitne opreme, naočara, maski i rukavica. Posebna pažnja neophodna je pri rukovanju aparaturama i instrumentima. Rad u laboratorijama se obavlja uz nadzor nastavnika i stručnog saradnika, kako bi se ispoštovali svi neophodni preduslovi za kvalitetan i bezbedan rad.

Tehnitar za zaštitu životne sredine posle školovanja se može zaposliti u hemijskoj industriji, poljoprivredi, šumarstvu, prehrambenoj industriji, tekstilnoj industriji, saobraćaju, agenciji za zaštitu životne sredine, opštini i drugim inspekcijskim službama.
Tehničar za zaštitu životne sredine školovanje može da nastavi na više fakulteta (npr. na PMF-u u okviru odseka za hemiju – zaštita životne sredine).

Ako si motivisan/a za timski i laboratorijski rad, istraživanje i sticanje novih znanja i umeća, onda preporučujemo da se školuješ za ovo zanimanje. Ono će ti doneti neposredan i interesantan rad u laboratoriji, gde možeš videti „slonovsku pastu“, kako se boji plamen gasne grejalice i još mnogo zanimljivih ogleda. Imaćeš priliku da izmeriš radioaktivnost i hromatografski dokažeš pojedine elemente.

Ako vam se „duh iz lampe“ pojavi, onda je znak da ste učenik Hemijsko tehnološke škole u Kruševcu.

Hemijska škola Kruševac je tokom školske 2019/2020. godine otvorila 30 slobodnih mesta za tehničara zaštita životne sredine, a minimalan broj bodova potreban za upis bio je 58.95.

Изборник