Zavarivač

Spaja dva parčeta metala zagrevajući im ivice do tačke topljenja. Zanimanje, koje nakon dobijanja atesta (potvrde o stručnosti), ima veliki potencijal za brzo zapošljavanje. Zavarivači se dele na dve grupe: elektro i gasni zavarivači i u skladu sa tom podelom u stanju su da koriste aparate za jedan, ili oba procesa zavarivanja. Svaki zavarivač mora da prođe posebnu obuku pre nego što počne sa radom. Poželjno je da bude fizički spreman, izdržljiv i koncentrisan na rad.

Tokom rada, važna je upotreba zaštitne opreme, odgovarajućeg odela, rukavica i zaštitnih naočara, kako ne bi došlo do povreda na radu.

Nakon položenog završnog ispita, može se zaposliti u metalskoj industriji, građevinarstvu, u ostalim industrijskim granama ili sopstvenoj firmi.

Изборник