Zubni tehničar

Zubni tehničar kao obrazovni profit se upisuju svake druge godine po jedno odeljenje (30 učenika).
Njihova osnovna delatnost je ovladavanje tehnikama izrade pokretnih i fiksnih stomatoloških nadoknada .

Zubni tehničar ima jedan važan i lep zadatak, a to je da vrati svakom pacijentu osmeh na lice.
Kroz svoje školovanje oni se susreću sa različitim slučajevima, kako imamo običaj da kažemo svaki pacijent je priča za sebe. Svakodnevno uče o tehnici izrade zubnih proteza, krunica i mostova.
Sve to je uklopljeno i organizovano u četvorogodišnjem trajanju njihovog školovanja .
Na poečtku svog četvorogodišnje školovanja se susreću sa modelovanjem svakog zuba ponaosob u vosku, a kasnije i sa izradom u keramici.
Redovno prate sve inovacije u struci, kako uz pomoć nastavnog kadra, tako i organizovanjem blok nastave u nastavnoj bazi (Stomatološkom dispanzeru u Kruševcu). Kroz razne stručne ekskurzije, tj. šosete Stomatološkom fakultetu u Nišu, Beogradu, raznim firmama koje se bave izradom zubotehničke opreme i materijala učenici su upoznati sa novim trendovima i napretku u struci.
Tokom svog školovanja, a pre svega odrastanja i sazrevanja nauče pre svega da postanu dobri Ijudi nesebični da pomognu drugima, na šta ih i poziv koji su izabrali na neki način i obavezuje.
U školi postoji posebno formiran i opremljen kabinet koji je namenjen školovanju zubnih tehničara. Sve je prilagodjeno njihovom radu i napredovanju u radu. Svaki fak ima svoje radno mesto koje je opremljeno potrebnim aparatima i instrumentima za rad. U jako prijatnom ambijentu i atmosferi pruža im se mogućnost da razvijaju svoje veštine i kreativnost . Po završenom četvorogodišnjem školovanju, naši đaci imaju velike mogućnosti za zaposlenje. To se u današnje vreme pre svega odnosi na rad u privatnom sektoru, ali i ne manje bitna mogućnost zaposlenja u državnoj instituciji. Sam sistem školovanja ovog obrazovnog profila je takav, da svršenim maturantima daje mogućnost za samostalni rad, jer su dobili dobru osnovu, ovladali tehnikom izrade nadoknada i uz svakodnevni rad mogu svoj talenat samo da usavršavaju.

Naravno, ne treba zaboraviti veliki broj tehničara koji su zarad boljeg života svoj život nastavili u inostranstvu i svoje znanje usavršili u nekoj drugoj zemlji.
Naša iskustva u vezi sa nastavkom njihovog školovanja su uglavnom vezana za medicinsku grupu fakulteta (na prvom mestu Stomatološki, pa Medicinski i na kraju Farmaceutski fakultet). Mnogi maturanti su veoma veliki uspeh pokazali i na drugim fakultetima i strukovnim studijama (od Defektološkog fakulteta, preko Matematičkog, do strukovnih studija za zubne tehničare).
Generalno, koji god fakultet da su upisali pokazivali su veliki uspeh u daljem školovanju i kasnije uspeh u samostalnom radu.

Ako postaneš đak ove škole , ovog obrazovnog profila nikada se nećeš pokajati.
Čeka to četvorogodišnji put pun lepog druženja , učenja i usavršavanja jednog humanog poziva .

Baveći se Ijudskom lepotom činite dobro delo vraćanja osmeha na lica. Ako uspeš u tome makar jednim delom znaj da uvek postoji tamo neko kome si pomogao i koji će ti uvek biti zahvalan.

Medicinska škola Kruševac je tokom školske 2019/2020. godine otvorila 30 slobodnih mesta za zubne tehničare, a minimalan broj bodova potreban za upis bio je  82.18.

Изборник